Tuesday, 19 July, 2011

Kabir Doha (ಕಬೀರ ದೋಹ )

Kabir Doha (ಕಬೀರ ದೋಹ )
Pothi Padh Padh Kar Jag Mua, Pandit Bhayo Na Koye
Dhai Aakhar Prem Ke, Jo Padhe so Pandit Hoye

ಅನುವಾದ : ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ
ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಓದಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು.... ಪಂಡಿತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರು
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಎರಡಕ್ಷರ ಓದಿದರೆ ..... ಪಂಡಿತ ಆಗುವರು ಅವರು

No comments:

Post a Comment