Sunday, 24 July, 2011

ನಾನು ಯಾರು?


ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು? 
ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ
ನಾನು ಯಾರು ಎಂದು
ಗೊತ್ತು ನನಗೆ
ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾ ಅರಿಯಲು
ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ

ಮನಸ್ಸು ಇದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ
ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ
ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು
ಆದರೆ ಈ ನುಡಿ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಲು
ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ

ಅನ್ಯರ  ಬೇಜಾರವನ್ನು ಅರಿತು
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ ಮಾತನ್ನು
ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತೇನೆ 
ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಲು
ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ

ನಾನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿರವೇ ಇದ್ದಾರೆ
ಆದರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ
ಬೆಳಕಲು
ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ

ಜೀವ ಇದ್ದು ಜೀವ ಇಲ್ಲ
ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ
ನನ್ನನ್ನೇ  ನಾನು ಹುಡುಕಲು
ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ 
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment