Tuesday, 9 August, 2011

Kabir Doha (ಕಬೀರ ದೋಹ)

Kabir Doha (ಕಬೀರ ದೋಹ)

Jab Mein Tha Tab Hari Nahin, Jab Hari Hai Mein Nahin
Sab Andhiyara Mit Gaya, Jab Deepak Dekhya Mahin

ಅನುವಾದ: ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

ನಾನಿದ್ದಾಗ ಹರಿ ಇಲ್ಲ,  ನಾನಿಲ್ಲ ಹರಿ ಇದ್ದಾಗ
ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ (ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆ) ಕರಗಿ ಹೋಯಿತು, ದೀಪವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ

No comments:

Post a Comment