Monday 18 June 2012

ಮಾನವತೆ

ಮನುಜ...
ಜಾತಿ ಅಂದರೆ ಭೇದ ಅಲ್ಲ
ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕು ಬದುಕಲ್ಲ
ಯಾರೂ ಶ್ರೆಷ್ಟನಲ್ಲ
ಯಾರೂ ನೀಚನಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಯಾಕೆ
ಎಲ್ಲರ ರಕ್ತ ಕೆಂಪು
ಅನ್ಯರ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವವನೆ ಮನುಷ್ಯ
ಮಾನವತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿ
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment