Monday, 14 January, 2013

ಸುಖ ನಿದ್ರೆ

ಚಾಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇವನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದ 
ನಿದ್ದೆ ಬಾರದೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದ 
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment