Monday, 17 October, 2011

ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾವನ ಪರಿ

ನೀರ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸಿದ ಪಾಚಿಯನ್ನು ನೋಡಿ
ಅಂದು ಅದೇನೆಂದು ನೀ ಕೇಳಿದಿ ಅಲ್ಲವೇ ನನಗೆ
ಅದು ನೀ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ
ಮೊದಲ ಪದಗಲಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲವೇ
ನಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಮೂಕನಂತೆ
ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ

ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ನಮ್ಮ
ಹಾದಿಯು ಬದಲಾಯಿತ್ತಲ್ಲವೇ
ಆರಂಭವಾಗದೆ ಮುಗಿದ ನಮ್ಮ
ಆ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದ ಪ್ರೇಮ
ಎಷ್ಟು ಸುಖದಾಯಕ ಹಾಗು
ಅನಂದದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲವೇ

ಇಂದೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ
ಪಾಚಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ
ಆ ಅದ್ಭುತ ಘಳಿಗೆ ನೆನಪಾದಂತೆ
ಹೃದಯದಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪನ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ
ದೂರ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಪಾವನ ಪರಿ
ಎರಡು ಹೃದಯವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದು ಬಂದಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವNo comments:

Post a Comment