Wednesday, 5 October, 2011

ನಾನು......ನಾನೇ

ನಾನು .....ನಾನೇ
ಎಲ್ಲ ನಾನೇ
ಎಲ್ಲ ನನ್ನದೇ
ನಾನೇ ಸರ್ವಸ್ವ
ನಾನಿಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ
ನನಗೆ ಯಾರ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ನಾನು......ನಾನೇ... ಎಂದು
ಹಿಟ್ಲರ್ ಹೋದ
ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹೋದ
ಆರಂಗ್ಜೇಬ್ ಹೋದ
ಸದ್ದಾಂ ಹುಸ್ಸನ್ ಇಲ್ಲ
ಒಸಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
ನಾನು......ನಾನೇ... ಎಂಬ
ಅಹಂಕಾರ ಏಕೆ ?
ನಾನು ನನ್ನ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರ ಏಕೆ ?
ಬೇಡವಾದ ಜಂಬ ಏಕೆ ?
ನಶ್ವರ ಶರೀರದ ಆಸೆ ಏಕೆ? 
ಯಾರದೂ ಆಗದ ಸೊತ್ತು ನಿನಗ್ಯಾಕೆ ? 
 by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment