Saturday 18 February 2012

ನಾನು ದೇವದಾಸನಲ್ಲ

ನಾನು ದೇವದಾಸನಲ್ಲ
ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರೇಮಿ
ದೇವದಾಸ ಶ್ರೀಮಂತ
ನಾನು ಬಡಪಾಯಿ

ಪಾರೋ ದೇವದಾಸನ
ಬಾಲ್ಯ ಗೆಳತಿ
ನನ್ನವಳು ಈಗ ನನ್ನ
ಮನೆ ಒಡತಿ

ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಸೋತ ನಂತರ
ದೇವದಾಸನಿಗೆ  ಸಿಕ್ಕಿದ ಗೆಳೆಯ ಚುನ್ನಿಲಾಲ್
ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ
ನನ್ನ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಗಡಿ ಪಾರ್

ವಿರಹ ವೇದನೆ ತಾಳಲಾರದೆ
ದೇವದಾಸ ಕುಡುಕನಾದ
ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ
ಮೌನವೇ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ 

ದೇವದಾಸನಿಗೆ ಪಾರೋ ಇಲ್ಲಾದಾಗ
ಚಂದ್ರಮುಖಿ
ನನಗೆ ನನ್ನವಳು ಇಲ್ಲದಾಗ
ನಾನು ಕೇವಲ ದುಃಖಿ

ದೇವದಾಸ ಕುಡಿದು ಕುಡಿದು
ಅಮರನಾದ
ನಾನು ಸಂಸಾರದ ಜಾಲದಲಿ
ಸಿಲುಕಿ ನನ್ನವಳ ಬಂದಿಯಾದೆ
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment