Sunday, 6 April, 2014

ಅಂತರ

ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ 
ಸಂಬಂಧ ಸಹ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತದೆ
ಮನಸ್ಸೂ ಕಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ 

ಅಂತರ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕಿಂತ 
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೇರ ತೊರೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು
ಮನಸ್ಸಾದರೂ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ

by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ,ಶಿರ್ವ

2 comments: