Thursday, 6 February, 2014

ಸಹ ಯಾತ್ರಿಗಳು

ಗೆಳೆಯರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 
ಕೇವಲ ಸಹ ಯಾತ್ರಿಗಳು
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಮ್ಮವರು
ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 
ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ 
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ,ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment