Friday, 5 April, 2013

ನಿನ್ನ ಈ ರೆಕ್ಕೆಗಳು

ರೂಮಿ 
"ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆ 
ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ 
ಹಾರು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ 
ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಹಾಗು ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಅಗಲಿಕೆ

ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು 
ನಿನ್ನ ಈ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ 
ನೀನು ಬದುಕಿರುವರಗೆ 
ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರ ಬೇಕು 
ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು
ನೀನು ಜೀವಂತ ಇರುವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು."
ಅನುವಾದ : ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ
Rumi
“make your last journey
from this strange world
soar for the heights
where there is no more
separation of you and your home

God has created
your wings not to be dormant
as long as you are alive
you must try more and more
to use your wings to show you're alive”

No comments:

Post a Comment