Thursday, 4 April, 2013

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರು ಟೀಕಿಸುವಾಗ

Rumi
“When someone critises or disagrees with you, a small ant of hatred and antagonism is born in your heart. 
If you do not squash that ant at once, it might grow into a snake, or even a dragon.” 
ರೂಮಿ 
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರಾದರು ಟೀಕಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಸಮ್ಮತ ಇರುವಾಗ, ದ್ವೇಷ ಹಾಗು ವೈಷಮ್ಯದ ಇರುವೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲಿ ಜನಿಸುತ್ತದೆ. 
ನೀವು ಆ ಇರುವೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯೇ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ರಾಕ್ಷಸ ರೂಪ ತಾಳಬಹುದು .
ಅನುವಾದ :ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment