Wednesday, 3 April, 2013

ನಾನೇನು ?

ರೂಮಿ 
ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಗೆಳೆಯರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ?
ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಥವಾ ಯಹೂದಿ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ
ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ? ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ?

ಪೂರ್ವದವನಲ್ಲ ,ಅಲ್ಲದೇ ಪಶ್ಚಿಮದವನಲ್ಲ,
ಭೂಮಿದವನಲ್ಲ ,ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಗರದವನಲ್ಲ
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಾರ ಅಲ್ಲ ,ಅಲ್ಲದೇ ಸುತ್ತವರಿದ ದೇವಲೋಕದವನಲ್ಲ
ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೇನು ಇರಬಹುದು ?
ಅನುವಾದ :ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

Rumi
“What can I do my friends, if I do not know?
I am neither Christian nor Jew, nor Muslim nor Hindu.
What can I do? What can I do?

Not of the East, nor of the West,
Nor of the land, nor of the sea,
Not of nature's essence, nor of circling heavens.
What could I be?” 

No comments:

Post a Comment