Wednesday, 3 April, 2013

ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಾಗು

ರೂಮಿ 
" ನೀನಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ 
ಆದರೆ ನನಗೆ, ನೀನಿಲ್ಲ ಯಾರೊಂದಿಗೂ 
ನೀನಿರದಾಗ ಯಾರೊಂದಿಗೂ
ಆದರೆ ನನಗೆ, ನೀನಿರುವೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ 
ನೀನಿಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಿತನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ 
ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಾಗು 
ನೀನು ಅನೇಕನಾದಾಗ
ನೀನು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ" 
ಅನುವಾದ : ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ 
Rumi
“When you are with everyone
but me,you're with no one.
When you are with no one but me,
you're with everyone.
Instead of being so bound up with everyone,
be everyone. When you
become that many, you're nothing. Empty.”

No comments:

Post a Comment