Wednesday, 27 March, 2013

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

Rumi
When I am with you, everything is prayer.
ರೂಮಿ 
ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ,ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ .
 ಅನುವಾದ : ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ 

No comments:

Post a Comment