Tuesday, 19 March, 2013

ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ

Rumi
"Who could be so lucky? Who comes to a lake for water and sees the reflection of moon.” 
― Rumi
ರೂಮಿ 
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ?
ಅವನು ,
ಸರೋವರದಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬಂದವನು, ಚಂದ್ರನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಕಾಣುವವನು.
ಅನುವಾದ :ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ,ಶಿರ್ವ 

No comments:

Post a Comment