Thursday, 28 February, 2013

ಒಲವೆ ಒಲವೆ ಒಲವೆ ಒಲವೆ


!!ಒಲವೆ ಒಲವೆ ಒಲವೆ ಒಲವೆ
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ
ಮಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಒಲವೆ
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ
ಮಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಒಲವೆ
ನಯನ ನಿನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯ
ಜಾದು ಮಾಡಿದೆ ಒಲವೆ  !!
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ
ಮಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಒಲವೆ ....

!!ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಎನಗೆ
ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ
ಹೃದಯ ಬಡಿಯುತ್ತಿದೆ
ಮನ ಹೆದರುತ್ತಿದೆ ಒಲವೆ
ಬಾಂಸುರಿಯ ನಾದ
ಕೇಳು ಒಲವೆ
ಬಾಂಸುರಿಯ ನಾದ
ಕೇಳು ಒಲವೆ
ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಎನಗೆ
ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ ಒಲವೆ !!
ಒಲವೆ ಒಲವೆ ಒಲವೆ ಒಲವೆ  ...

!!ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಸುಮ
ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒಲವೆ
ಹಾದಿ ಕಾದು ಕಾದು
ನಿನ್ನ ನಾ ಸೋತೆ ಒಲವೆ
ಹಗಲು ಸಂಜೆ
ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಒಲವೆ
ಹಗಲು ಸಂಜೆ
ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಒಲವೆ
ನಿನ್ನದೇ ಮುಖ
ನಾನು ಕಾಣುವೆ ಒಲವೆ !!
ಒಲವೆ ಒಲವೆ ಒಲವೆ ಒಲವೆ ...

ಮೂಲ : ಕ್ಷಮಿಸಿ ,ಅರಿವಿಲ್ಲ
ಅನುವಾದ : ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ
ಹಾಡಿದವರು : ನುಸರತ್  ಫತೆ ಅಲಿ ಖಾನ್

 Piya rey, piya rey, piya rey, piya rey
Tharey bina lageynahee mara jiya rey hooooa
Tharey bina lagey nahee mara jiya rey
Naina ney tharee kaisa jadoo kiya rey
Tharey bina lagey nahee mara jiya rey hoooa.....

 harey bina mohey chaien na awey
Dhuk, dhuk, dhuk, mara jee ghabrawey
Boley basureya sunley sawariya
Boley basuriya sunley sawariya
Tharey bina mohey kuch nahee bahwey
Piya rey, piya rey, piya rey, piya rey.....

 Pyar kee kaliyan kub kee rakhiyan
Yahan wahan tuk tuk mey tey tahkiyan
Sanjh sawerey deykhun lagey
Sanjh sawerey deykhun lagey
Tharee surateiya maree ankhiyan
Piya rey, piya rey, piya rey, piya rey.....
http://www.youtube.com/watch?v=pFSUosi5zn4

No comments:

Post a Comment