Wednesday, 19 December, 2012

ಬಲಾತ್ಕಾರ

ಬಲಾತ್ಕಾರ
ಹಿಂಸಕ ವಿಕಾರ
ಕ್ರೂರ ಅತ್ಯಾಚಾರ
ಅಮಾನವೀಯ ವ್ಯವಹಾರ 
ಮುದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಹಾರ
ಮುಗ್ಧ ಬಾಳಿನ ಸಂಹಾರ
ಪಾಪರಹಿತ ಹೃದಯದ ಚಿತ್ಕಾರ !

ಬಲಾತ್ಕಾರ
ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಜೀವಿಯ ಕೊಲೆ
ಸುಂದರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಲೆ
ದುಃಖ ಕಷ್ಟಗಳ ಅಲೆ
ನಿಷ್ಕಳಂಕ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಲೆ
ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಾಕಿದ ಬಲೆ
ನಿಷ್ಕಪಟ ನಿರ್ದೋಷಿ ಅಬಲೇ !

ಬಲಾತ್ಕಾರ
ಕಣ್ಣೀರ ಸಾಗರ
ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ
ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವಳನ್ನು ದೂರ
ಜೀವಿಸಲಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿ ಸಹಕಾರ
ಆಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರ
ಅವಳ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆಗಲಿ ಉದ್ಧಾರ !
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment