Sunday, 16 December, 2012

ಪ್ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ

ಗೆಳತಿ 
ನಾ ನಿನ್ನಿಂದ 
ದೂರ ದೂರ 
ಆಗುವ ಕಾರಣ 
ನಿನ್ನ ಒಳಿತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದೆ 
ಬೇರೆ ಯಾವೂದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ! 

ನಿನ್ನ 
ಹೊಸ 
ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ 
ನನ್ನ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ 
ಜೀವನದ ಛಾಯೆ 
ಬೀಳಬಾರದೆಂದು 
ನನ್ನ ಆಶಯ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನಲ್ಲ !

ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ 
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 
ಪುನಃ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಿಡಿತ 
ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ 
ನಾ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ 
ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲಾರೆ !

ಕ್ಷಮಿಸು ಪ್ರಿಯೆ 
ಈ ಪಾವನ ಪ್ರೀತಿಯ 
ರಕ್ಷಣೆಯೇ 
ಇಂದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ 
ದ್ಯೇಯವಾಗಲಿ !
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment