Tuesday, 24 July, 2012

ಕಷ್ಟ ಕಾಲ

Kyoon  gardish-e-mudaam se ghabra na jaaye dil ?
Insaan hoon, pyaala-o-saaghar nahin hoon main
Mirza Ghalib
ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಿಂದ ಯಾಕೆ ಹೃದಯ ನಡುಗಬಾರದು ?
ಮನುಷ್ಯ ನಾನು , ಲೋಟ ಹಾಗು ಗಿಂಡಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ
ಕಷ್ಟ ಕಾಲ =ಹಾಳು ಸಮಯ

No comments:

Post a Comment