Thursday, 12 July, 2012

ಗಾಳಿಪಟ

ಮನುಜ.....
ಕಾಗದ ಹಾರುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಭಾಗ್ಯದಿಂದ
ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ
ಭಾಗ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸ ಬೇಡ
ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನಂಬು ಎಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿ
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment