Saturday, 16 June, 2012

ಗೆಳತಿ

ಗೆಳತಿ
ನೀ ನಕ್ಕರೆ
ಮೋಡದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ತಾರೆ ಮಿನುಗುವ ಹಾಗೆ
_________
ಗೆಳತಿ
ನಿನ್ನ ಪತ್ರದಲಿ ಬರೆದ
ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳು
ನನಗೆ ಓದಿ ಮುಗಿಯದ ಪ್ರೀತಿ ಕಾದಂಬರಿ
___________
ಗೆಳತಿ
ನೀನು
ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್
ತಿನ್ನದೆಯೇ ಸವಿ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ
____________
ಗೆಳತಿ
ನಿನ್ನ ಕೋಪ
ಒಂದೇ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು
ಇಲ್ಲಾದರೆ ನನ್ನ ಕಿಸೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು
_____________
ಗೆಳತಿ
ನಿನ್ನನ್ನು
ಕಾಯುವುದು ಅಂದರೆ
ಒಣ ಭೂಮಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಕಾಯುವಂತೆ
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment