Sunday 10 June 2012

ದೇವರ ದರ್ಶನ

ಮನುಜ...
ನಿತ್ಯ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡು
ಗಾಢ ಧ್ಯಾನದಿಂದ
ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕರ್ತವ್ಯಪರ
ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಫಲವಾಗುವುದು
ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ
ಸಿಗುವುದು ನಿನಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇದರಿಂದ
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment