Monday, 7 May, 2012

ಇರುವೆ

ಇರುವೆ
ನೀನೆಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ
ನಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಕಲಿಯುವೆ

ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು
ನೀನು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವೆ
ನಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ
ಈ ಗುಣ ಕಲಿಯುವೆ

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ
ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವೆ
ನಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಯೋಜಿಸುವ
ಈ ಗುಣ ಕಲಿಯುವೆ

ಚಳಿಗಾಲದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತುವನ್ನು ಕಾಯುವೆ
ನಾ ನಿನ್ನಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯ
ಈ ಗುಣ ಕಲಿಯುವೆ

ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ
ನೀ ಆನಂದದಿಂದ ಕಳೆಯುವೆ
ನಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರುವ
ಈ ಗುಣ ಕಲಿಯುವೆ

ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಕಠಿನ ಕಾರ್ಯ
ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಹಾಗು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಡಲು ನೀ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ
ನಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗು ಬದ್ದತೆಯ
ಈ ಗುಣ ಕಲಿಯುವೆ

ತಂಡವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಜತೆಯಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯ ನೀ ನಿರ್ವಹಿಸುವೆ
ನಾ ನಿನ್ನಿಂದ ತಂಡ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ
ಈ ಗುಣ ಕಲಿಯುವೆ

ತನ್ನ ನಾಯಕನ ಹಿಂದೆ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ
ನಡೆದು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವೆ
ನಾ ನಿನ್ನಿಂದ ವಿನಯ ನಮ್ರತೆಯ
ಈ ಗುಣ ಕಲಿಯುವೆ

ನೀ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆ ಮುನ್ನಡೆದು
ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಜಾಲ ರಚಿಸುವೆ
ನಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಜಾಲ ರಚಿಸುವ
ಈ ಗುಣ ಕಲಿಯುವೆ
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment