Monday, 21 May, 2012

ನನ್ನ ಹೃದಯ ಉದ್ಯಾನ

ಗೆಳತಿ
ನನ್ನ ಹೃದಯ ಉದ್ಯಾನ
ನೀನೊಂದು ಅರಳಿದ ಹೂವು 
ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ 
ಬಾಡದಿರು ಪ್ರಿಯೆ
ನನ್ನ ಹೃದಯ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು
ಗೋರಿ ಮಾಡದಿರು ಪ್ರಿಯೆ
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ , ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment