Wednesday, 25 April, 2012

ದೇವರ ಸ್ಥಾನ

ಅಂದು
ನಾವು ಸತತ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ದೇವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು ದೇವಸ್ಥಾನ
ಇಂದು
ನನ್ನ ವಾಸವೆ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಕಾಣುವೆ ಕೇವಲ ನಿನ್ನನ್ನೆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನ
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment