Tuesday, 24 April, 2012

ನಿನ್ನ ಪತ್ರ

ಅಂದು
ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಮೊದಲ ಪತ್ರ ನೋಡಿ
ಹರ್ಷದಿಂದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ ನಲಿದಿದ್ದೆ
ಇಂದೂ
ಆ ಪತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ
ಆದರೆ  ಅದರಲ್ಲಿ
ಬರೆದ ಪದಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ 
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment