Monday, 30 April, 2012

ನರಕ ಬಾದೆ

ಅಂದು
ವಿನಃ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ
ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದೆ
ಇಂದು
ಅದೇ ಕಾರಣ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಸಹಿಸಲಾಗದ ನರಕ ಬಾದೆ
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment