Sunday, 19 February, 2012

ನಿನ್ನಲಿದ್ದ ಹೃದಯ

ರಾಧೆ......
ನಿನ್ನಲಿದ್ದ ಹೃದಯ
ನನ್ನದಲ್ಲವೇ
ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿನ್ನದೇ ವಾಸ ಅಲ್ಲವೇ ....
ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಅಲ್ಲವೇ....
"ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ " ಎಂದು ನೀ ಕರೆಯುವೆ
ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದು ನೀ ನೋಡಲಿಲ್ಲವೇ....
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment