Monday, 9 January, 2012

ಕಬೀರ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ

Kabir Love Songs
Mein Ka Se Bujhon, Aapne Piya Ki Baat Ri
Jaan Sujaan Pranpriya Priya Bin, Sabe Bataun Jaat Ri
Aasa Nadi Agadh Kumati Bahe, Roki Kahu Pe Na Jaat Ri
Kam Krodh Dou Bhaye Karare, Padhen Bisaye Rus Maat Ri
Je Panche Aapmaan Ke Sungi, Sumiran Ko Alsaat Ri
Kahe Kabir Bichuri Nahin Milihe, Jyon Taruvar Bin Paat Ri
_____________
ಯಾರಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಿ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಗಟನ್ನು
ಅವಳಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಜೀವರಹಿತ
ಎಲ್ಲರಿಂದ ಹೇಳುವೆ ಈ ಮಾತನ್ನು
ಭರವಸೆಯ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಬಾಗಿದ ಆಸೆಗಳು
ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು
ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಎರಡೂ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ
ಅನೈತಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲು ನನ್ನನ್ನು
ಅಪಮಾನದ "ಐದರ" ಸಂಘ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು
ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು
ಕಬೀರ ಹೇಳುವನು ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದ ಎಲೆಯ ಹಾಗೆ
ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಆದ ಒಡಕನ್ನು
ಅನುವಾದ : by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ
"ಐದು" ಅಂದರೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ ,ಲೋಭ ,ಮದ, ಮತ್ಸರ
ಈ "ಐದರ" ಸಂಘ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಹಾಗು ಅಂಧಕಾರದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ದೂಡುವುದು.

No comments:

Post a Comment