Saturday, 7 January, 2012

ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೋಲೆ

ನಿನಗಾಗಿ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನೂ ತರಲು ನಾ ಸಿದ್ದನಾಗಿರುವೆ
ಇದು ಬರಿ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಕೋಮಲೆ
ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೋಲೆ......
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment