Sunday, 9 October, 2011

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ಆತ್ಮಿಯರ ಕಣ್ಣಿರ ಹನಿ
ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು

ಗೆಳೆಯರ ಮೌನ
ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳು 

ಪುಸ್ತಕದ ಹಾಳೆ
ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು

ಸಣ್ಣ ಅಜ್ಞಾನ
ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಲವು ಹಾನಿಗಳು

ಕೋಪದ ನಿರ್ಣಯ
ಮುರಿಯುತ್ತದೆ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳು

ಹೃದಯದಿಂದ ನಕ್ಕ ನಗು
ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಸಂತೋಷಗಳು

ಮನಸ್ಸಿನ ವೇದನೆ
ತೋರಿಸುತ್ತದೆ  ನೋವುಗಳು

ಕವಿಯ ಬರಹ 
ಹೊರ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳು
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment