Thursday, 29 September, 2011

ಕವಿ

ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕವಿ
ನಾನೊಬ್ಬ ದಡ್ಡ ಕವಿ

ಅವರಲಿ ಪದಗಳ ಭಂಡಾರ
ನನಗೆ ಕೆಲವೇ ಪದಗಳ ಆಧಾರ

ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವವರು ವಿರಳ
ನನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಸಾಧರಣ ಸರಳ

ಅವರ ಕಾವ್ಯದಲಿ ಲಹರಿಗಳು
ನನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು

ಅವರ ಕವನದಲಿ ಭಾವಗಳ ಒಳಾರ್ಥ
ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ

ಅವರ ಕವಿತೆಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಮರ್ಶಕರು
ನನಗೆ ಕವಿತೆಗೆ ಕೇವಲ ದರ್ಶಕರು

ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ  ಬಹಳ ಬೆಲೆ
ನನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆ

ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕವಿ
ನಾನೊಬ್ಬ ದಡ್ಡ ಕವಿ
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment