Wednesday, 24 August, 2011

ನನಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಡಿ


ನನಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಡಿ
ಈ ನಿರ್ಜನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ
ಮುಳ್ಳಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ
ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಖ ಬೇಡ
ಯಾರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ
ಈ ಘೋರ ಯಾತನೆಯ ಅನುಭವಿಸಲು ಕೊಡಿ

ನನಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಡಿ
ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದೇನೆ ಸೋಲಿನ ಜಾಲದಲ್ಲಿ
ಮುಳುಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರೇಮದ ಕಡಲಲ್ಲಿ
ಇನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ  ಬೇಡ
ಪ್ರೇಮದ ಉಪಕಾರ ಬೇಡ
ನನಗೆ ದುಃಖದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಲು ಬಿಡಿ

ನನಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಡಿ
ಅವರ ಆಧಾರ ಸತ್ಕಾರ ಬೇಡ
ವ್ಯರ್ಥದ ಉಪಚಾರ ಬೇಡ
ನನಗೆ ವ್ಯರ್ಥದ ಹೊಗಳುವಿಕೆ ಬೇಡ
ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬೇಡ
ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಜಗದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಕೊಡಿ
ನನಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಡಿ
by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment