Friday, 5 August, 2011

ಚೆಂದ ನೀ ಚೆಂದ ನಾ ಚೆಂದ


ಚೆಂದ  ನೀ ಚೆಂದ  ನಾ ಚೆಂದ
ಎಲ್ಲವೂ ಚೆಂದ

ಮನಸ್ಸು ಚೆಂದ
ಕನಸು ಚೆಂದ
ಹೃದಯ ಚೆಂದ
ಕಂಠ ಚೆಂದ
ಮಾತು ಚೆಂದ
ಈ ದೇಹವೇ ಚೆಂದ

ಚೆಂದ  ನೀ ಚೆಂದ  ನಾ ಚೆಂದ
ಎಲ್ಲವೂ ಚೆಂದ

ಹಗಲು ಚೆಂದ
ಇರುಳು ಚೆಂದ
ನೆರಳು ಚೆಂದ
ಬಿಸಿಲು ಚೆಂದ
ಮಳೆಯು ಚೆಂದ
ಈ ವಾತಾವರಣವೇ ಚೆಂದ

ಚೆಂದ  ನೀ ಚೆಂದ  ನಾ ಚೆಂದ
ಎಲ್ಲವೂ ಚೆಂದ

ಸೂರ್ಯ ಚೆಂದ
ಚಂದ್ರ ಚೆಂದ
ನಕ್ಷತ್ರ ಚೆಂದ
ಮೋಡ ಚೆಂದ
ಮಿಂಚು ಚೆಂದ
ಈ ಆಕಾಶವೇ ಚೆಂದ

ಚೆಂದ ನೀ ಚೆಂದ  ನಾ ಚೆಂದ
ಎಲ್ಲವೂ ಚೆಂದ

ಭೂಮಿ ಚೆಂದ
ಸೃಷ್ಟಿ ಚೆಂದ
ಗಾಳಿ ಚೆಂದ
ನದಿಯು  ಚೆಂದ
ಸಮುದ್ರ ಚೆಂದ
ಈ ನಿಸರ್ಗವೇ ಚೆಂದ

ಚೆಂದ  ನೀ ಚೆಂದ  ನಾ ಚೆಂದ
ಎಲ್ಲವೂ ಚೆಂದ

ಪ್ರಾಣಿ ಚೆಂದ
ಪಕ್ಷಿ ಚೆಂದ
ಕ್ರಿಮಿ ಚೆಂದ
ಕೀಟ ಚೆಂದ
ಮಾನವನು  ಚೆಂದ
ಈ ಕಾಡು ಪ್ರಪಂಚವೇ ಚೆಂದ

ಚೆಂದ  ನೀ ಚೆಂದ  ನಾ ಚೆಂದ
ಎಲ್ಲವೂ ಚೆಂದ

ಹಣ್ಣು ಚೆಂದ
ಹೂವು ಚೆಂದ
ಬಳ್ಳಿ ಚೆಂದ
ಗಿಡವು  ಚೆಂದ
ಮರವು   ಚೆಂದ
ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಚೆಂದ

ಚೆಂದ ನೀ ಚೆಂದ ನಾ ಚೆಂದ
ಎಲ್ಲವೂ ಚೆಂದ

ಮಿತ್ರ ಚೆಂದ
ಶತ್ರು ಚೆಂದ
ಅಣ್ಣ ಚೆಂದ
ತಮ್ಮ ಚೆಂದ
ಸಂಬಂಧ ಚೆಂದ
ಈ ಸಂಸಾರವೇ ಚೆಂದ

ಚೆಂದ  ನೀ ಚೆಂದ  ನಾ ಚೆಂದ
ಎಲ್ಲ ವೂ ಚೆಂದ

by ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ

No comments:

Post a Comment