Tuesday, 12 July, 2011

Kabir Doha (ಕಬೀರ ದೋಹ )

Kabir Doha (ಕಬೀರ ದೋಹ )
Kaal Kare So Aaj Kar, Aaj Kare So Ub
Pal Mein Pralaya Hoyegi, Bahuri Karoge Kub
ಅನುವಾದ : ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ
ನಾಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡು....ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯ ಈಗ....
ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಆಗಲಿದೆ.......ಮಾಡುವೆ ನೀ ಯಾವಾಗ.....

No comments:

Post a Comment