Thursday, 28 July, 2011

Kabir Doha (ಕಬೀರ ದೋಹ )


Kabir Doha

Jyon Naino Mein Putli, Tyon Maalik Ghat Mahin
Moorakh Log Na Janhin, Baahar Dhudhan Jahin

ಅನುವಾದ : ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ತ್ತಿ, ಶಿರ್ವ

ಹೇಗೆ ನಯನದಲಿ ಪಾಪೆ, ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮನದೊಳಗೆ
ಅಜ್ಞಾನಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಹುಡುಕುವನು ಹೊರಗೆ 

No comments:

Post a Comment