Tuesday, 12 July, 2011

Kabir Doha (ಕಬೀರ ದೋಹ )

 
Kabir Doha (ಕಬೀರ ದೋಹ )
Bada Hua To Kya Hua, Jaise Ped Khajoor
Panthi Ko Chaya Nahin, Phal Laage Atidoor
ಅನುವಾದ : ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ
ದೊಡ್ಡ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು......ಬೆಳೆದ ಮರ ಖರ್ಜೂರ...
ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ .......ಹಣ್ಣು ಇದೆ ಅತಿ ದೂರ....

No comments:

Post a Comment