Sunday, 17 July, 2011

Kabir Doha (ಕಬೀರ ದೋಹ )

Kabir Doha (ಕಬೀರ ದೋಹ )
Kabira Khara Bazaar Mein, Mange Sabki Khair
Na Kahu Se Dosti, Na Kahu Se Bair
ಅನುವಾದ : ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಬೀರ,  ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೋರುವನು...
ಯಾರಿಂದಲೂ ಸ್ನೇಹವಿಲ್ಲ  , ಯಾರಿಂದಲೂ ಶತ್ರುತ್ವವಿಲ್ಲ...

No comments:

Post a Comment