Tuesday, 12 July, 2011

Kabir Doha (ಕಬೀರ ದೋಹ )

Kabir Doha (ಕಬೀರ ದೋಹ )
Bura Jo Dekhan Main Chala, Bura Naa Milya Koye
Jo Munn Khoja Apnaa, To Mujhse Bura Naa Koye

ಅನುವಾದ : ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ
ಧೂರ್ತನನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೋದೆ ನಾ......ಸಿಗಲ್ಲಿಲ್ಲ ಧೂರ್ತ ಯಾರೂ...
ಹುಡುಕಿದೆ ನನ್ನ ಮನವ........ ದೊಡ್ಡ ಧೂರ್ತನೇ ನಾನು ....

No comments:

Post a Comment