Tuesday, 12 July, 2011

Kabir Doha (ಕಬೀರ ದೋಹ )

Kabir Doha (ಕಬೀರ ದೋಹ )
Chalti Chakki Dekh Kar, Diya Kabira Roye
Dui Paatan Ke Beech Mein,Sabit Bacha Na Koye

ಅನುವಾದ : ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿರ್ವ
ಬೀಸುವ (ಕಡೆಯುವ) ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿ....ವ್ಯಥೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕಬೀರನೂ
ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳ ದ್ವಂದದ ಮದ್ಯೆ, ಯಥಾಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದು ಏನೂ

No comments:

Post a Comment